متسابق هندی: امت اسلامی اتحاد خود را با محوریت قرآن حفظ کنند