آغاز ماموریت یک پهپاد فوق سری آمریکا با هدف رصد ایران، چین و کره شمالی