در تقابل نمایندگان ایران و عربستان/ برد پرسپولیس کفه ترازو را به سود فوتبال ایران سنگین کرد