دارپا و چالش رباتیک امسال، ربات‌های هوشمند جدید در راهند