اعزام نماینده ویژه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررسی میزبانی تیم‌های عربستانی