حمله فتح الله زاده به خادم؛/جواب بده این چه بلایی است سر سرخابی ها آوردی؟/استقلال شده بنگاه احزاب!