افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر در اختتامیه اردیبهشت تئاتر