الهلالی‌ها قول دادند میزبانی خوبی از پرسپولیس داشته باشند