ناو رزمی البرز به کنار کشتی امدادرسان ایرانی‌ در خلیج عدن آمد