سومین گردهمایی شورای اداری منطقه هشت کشور در دانشگاه چابهار برگزار شد