نژادفلاح‌: از حضور هواداران در ورزشگاه آزادی تشکر می‌کنم