دیدار رییس سازمان غذا و دارو با مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت