آسمان تهران امروزکمی ابری/پدیده گرد و خاک برای نواحی شرقی کشور