فغانی پنالتی نگرفت و مدیریت نکرد/ با خاطیان برخورد قاطع می‌شود