ویژه نامه سفر رییس جمهوری به آذربایجان شرقی منتشر شد