جزییات فرآیند جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌های بورسی