تشکیل کارگروه تسهیل تولید در استان ها/ایجاد شهرک مشترک با ترکیه