رئیس جمهور: پایان مذاکرات افتخار ملت خواهد بود/ کسی حق ندارد از جیب و جانب مردم شعار دهد