مانور بزرگ خنثی سازی مواد شیمیایی در مشهد برگزار شد + تصاویر