ماه نو با نمایش های تازه/ گزارشی از اجراهای تالارهای شهر تهران