تماشای دیدار پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در قم رایگان شد