«ویتنام امروز» در قاب عکس/ «ابر» برای خیریه فروش می‌رود