تلاش می‌کنیم جبهه اصلاحات بر مبنای خرد جمعی حرکت کند