آنونس «حوض نقاشی» نامزد دریافت جایزه از جشنواره فیلم شهر