اندر احوالات تکذیب های سریالی ادعاهای آقای آشنا!/ طنز