روسیه به دنبال راه اندازی سیستم عام مخصوص گوشی های هوشمند است