مظفر: هیچ کشوری حاضر نمی‌شود در یک معاهده بین‌المللی منافع خود را به بازرسی از مراکز نظامی گره بزند