اسکای نیوز عربی: درگیری بین نیروهای عربستان و حوثی ...