کشتی امدادرسان ایرانی برای بازرسی به جیبوتی می‌رود