نشست تخصصی«تبیین نقش زنان در حماسه خرمشهر» در اصفهان برگزارمی‌شود