نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن پنجشنبه در تهران/رایزنی با ظریف و امیرعبداللهیان