مدافع بارسا مورد توجه تیم هایی از بوندسلیگا و لیگ جزیره