مدیران فدراسیون كشتی به استقبال تیم ملی تکواندو رفتند