خودروسازان مجبور به‌حضور درمزایده استقلال و پرسپولیس شدند