۵۰ درصد بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی به دلیل پرفشار خونی است