نماینده قوچان در مجلس خواستار ابلاغ مصوبه ارتقاء فرمانداری این شهر شد