مراکز نیکوکاری استان بوشهر افزایش می‌یابد/ جذب ۱۷ هزار امدادیار