منابع عراقی از رسیدن داعش به 35 کیلومتری بغداد خبر می‌دهند