رییس دانشگاه اراک: تبدیل علم به مقاله مشکل کشور را حل نمی‌کند