کنکور سطح 3 حوزه علمیه خواهران، در بوشهر برگزار می‌شود