جشن «حامیان صلح» در دانشگاه آزاد مشهد برگزار می‌شود