حضور قلعه‌نویی از سوی مالک باشگاه گسترش فولاد رد شد