بشار اسد: تفکر افراطی بزرگ‌ترین خطر کنونی برای امت عربی است