سرلشکر جعفری :سلاح سپاه برای ظلم ستیزی بکار می‌رود