قضاوت یک سمت حاکمیتی است/اخلاق حرفه‌ای قضات باید مزین به مهارت و طهارت باشد