افتتاح پروژه های صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی با حضور وزیر صنعت