۳۵۰ میلیون تومان جهت تجهیز و مرمت موزه های گیلان هزینه شد