دبیرکل حزب موتلفه: اصولگرایان در انتخابات با یک لیست می‌آیند