همایش تجلیل از مقام علمی و معنوی آیت­الله احمد فیاض