برگزاری نخستین جشنواره صنایع هنرهای دیجیتال در استان آذربایجان شرقی